Szkolenia dla nauczycieli - Harmonogramy

Zajęcia  z podyplomowych studiów zawodowych prowadzone są przez n/w uczelnie
z uwagi na COVID-19 w  formie on-line 

 1) Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie  www.podyplomowe.info kierunki:

Doradztwo zawodowe

Trener umiejętności społecznych

Oligofrenopedagogika

2) Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Przemyślu www.studia-online.pl kierunek:

Architektura Krajobrazu

3) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu www.wsb.pl/poznan/ kierunek:

Organizacja i zarządzanie oświatą

Kurs języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w systemie stacjonarnym, po uzyskaniu zgody dyrektora i samych zainteresowanych uczestników/uczestniczek kursu.

Lekcje odbywają się w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi, w nowej pracowni języka zawodowego (sala 112). Wyposażenie do pracowni zostało zakupione
ze środków EFS.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach:

Gr.1 dla początkujących 2 osoby

Gr.2 dla średnio zaawansowanych 3 osoby

Szkolenie z wykorzystaniu w nauczaniu e-podręczników/e-zasobów 

Szkolenie - Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia 

Szkolenie - Tworzenie witryn internetowych 

Kurs języka angielskiego zawodowego 

Szkolenie - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych wraz z egzaminem certyfikującym

Szkolenie - HR wraz z egzaminem certyfikującym 

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych