Staże i praktyki zawodowe

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie złotoryjskim” uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia oraz uczniowie Techników mają możliwość zrealizować staż zawodowy w wymiarze 150 godzin pracy zawodowej.

Do projektu na realizację staży nabór prowadzony jest w sposób ciągły, aż do wyczerpania miejsc. W stażach może wziąć udział łącznie 131 osób. Zachęcamy do podjęcia tej formy kształcenia praktycznego. Dzięki czemu można nabyć praktycznych umiejętności zawodowych w kształconym zawodzie, zobaczyć jak wygląda środowisko pracy, a także otrzymać jednorazowe stypendium stażowe w kwocie 2070 zł.

Staże odbywać się będą:

  • w wakację lipiec/sierpień 2021
  • w ciągu roku szkolnego 2021/2022 (np. soboty)
  • ferie 2022
  • w wakacje lipiec 2022

Zapraszamy do przystąpienia do projektu i uczestnictwa w stażu.
Dokumenty zapisu do pobrania: http://www.zsz.ehost.pl/page.php?23