Szkolenia dla nauczycieli

Podczas realizacji projektu nauczyciele/nauczycielki  Zespołu Szkół Zawodowych podnoszą  swoje kompetencje zawodowe, poprzez uczestnictwo w :

1) szkoleniach zawodowych

 • Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników (EP)
 • Planowanie tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (TM)
 • Tworzenie witryn internetowych (WI)
 • Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia (PP)
 • Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych (KP)
 • Pracownik HR (HR)

2) studiach podyplomowych na kierunkach:

 • Doradztwo Zawodowe (DZ)
 • Architektura Krajobrazu (AK)
 • Organizacja i zarządzanie Oświatą  (ZO)
 • Trener Umiejętności Społecznych (TS)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) (OL)

3) kursie języka angielskiego  (KJA)

Kurs języka angielskiego prowadzony jest w dwóch grupach:

 • Gr.1 dla początkujących
 • Gr.2 dla średnio zaawansowanych

4) kursie języka zawodowego (KAZ)