O projekcie

Projekt: „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Złotoryjskim”.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Cel projektu
Dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi do potrzeb rynku pracy, zwiększenie szans 163 uczniów na regionalnym rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji 46 nauczycieli i podniesienie umiejętności praktycznych przez 131 uczniów biorących udział w stażach zawodowych oraz doposażenie 31 sal placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Budżet projektu:
Łączna wartość projektu: 1 483 560,00 zł
w tym:
dofinansowanie projektu z UE: 1 260 988,20 zł
Budżet Państwa: 192 441,80 zł
Wkład własny prywatny : 30 130,00 zł

Termin realizacji projektu:
Dwa lata szkolne: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Beneficjent projektu:
Powiat Złotoryjski

Realizator projektu:
Zespół Szkół Zawodowych im mjra H. Sucharskiego w Złotoryi

Co oferujemy w ramach projektu:

1. Praktyczne formy nauczania - płatne staże i praktyki zawodowe dla uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia - 131 miejsc

2. Kursy specjalistyczne dla uczniów:

- Prowadzenie obsługi biura  - 10 miejsc
- Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych – 10 miejsc
- Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi  i zasadami zdrowego żywienia – 10 miejsc
- Barman – 10 miejsc
- Wykonywanie usług kelnerskich – 10 miejsc
- Florysta – 10 miejsc
- Pracownik usług kosmetycznych – 10 miejsc
- Montowanie stolarki budowlanej – 10 miejsc
- Robotyka – 10 miejsc
- Tworzenie witryn internetowych – 10 miejsc
- Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D – 10 miejsc
- Kurs spawacza – 8 miejsc
- Obsługa wózków widłowych i ładowarek teleskopowych – 15 miejsc
- Kurs prawa jazdy kat. B – 30 miejsc

3. Kursy i szkolenia dla nauczycieli:

- Szkolenie z wykorzystania w nauczaniu e-podreczników – ( cała rada)
- Planowanie tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych – 5 miejsc
- Tworzenie witryn internetowych – 3 miejsca
- Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia -  3 miejsca
- Prowadzenie spraw kadrowo płacowych – 2 miejsca
- Pracownik HR – 4 osoby
- Kurs języka angielskiego w stopniu komunikatywnym – 5 osób

4. Przebranżowienie nauczycieli – refundacja  studiów podyplomowych dla nauczycieli .
- Doradztwo zawodowe -1 miejsce
- Architektura krajobrazu – 1 miejsce
- Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – 1 miejsce
- Zarządzanie w oświacie – 1 miejsce
- Trener umiejętności społecznych – 1 miejsce
- Mechatronika – 1 miejsce

5. Doposażenie pracowni szkolnych  -  na kwotę 259 600,00 zł